Oversikt

 MX-Sport Ringerike Petit Prix har også i 2016 fire ritt:
bakkeritt, tempo, gateritt og fellesstart.

Men løypene for bakkeritt, tempo og fellesstart er alle nye. Gaterittet går i samme trase som tidligere, inne på Helgelandsmoen leir.

 

Fredag 19. august

Bakkeritt med fire ulike startsteder på strekningen Vesterntangen - Ringkollen for klassene M/K10-16.

Første start kl. 1800.

 

Lørdag 20. august

Tempo i Hole for klassene M/K6-16.

Første start kl. 0900.

 

Gateritt på Helgelandsmoen for klassene M/K6-16 og Knøtter.

Første start kl. 1430

 

Søndag 21. august

Fellesstart på Røyse for klassene M/K8-16

Første start kl. 0830

 

 

Lagledermøtet

Lagledermøtet holdes på General Hotell lørdag 20. august kl.13. Obligatorisk oppmøte!

 

Informasjon som tidligere lå i høyre kolonne, ligger nå i hovedmenyen øverst på sida.

 

 

Kontakt oss dersom du ikke finner det du leter etter.

Det tas forbehold om sammenslåing av klasser ved for få påmeldte, og justeringer av løyper og starttidspunkter. Endringer vil bli annonsert på lagledermøtet (evt. rpp.no)!