Informasjon

Her finner du informasjon som har med rittet å gjøre


TOOLS RPP arrangeres i henhold til NCF's lover og regler, samt bestemmelser i vegtrafikkloven.


Lagledermøte

Fredag kl. 2100

Sted: Høgskolen i Buskerud, Hønefoss (Bredalsveien 14)

Obligatorisk oppmøte!


Trøyer

Det kjempes om gul trøye, grønn trøye, klatretrøye og hvit trøye i klassene:

K13-14, M13-14, K15-16 og M15-16

Gul trøye bæres av lederen av rittet sammenlagt

Grønn trøye bæres av lederen av Bilia Supersprint

Klatretrøye bæres av lederen av TOOLS Bakkespurt

Hvit trøye bæres av beste førsteårsrytter

 

Premiering

I hht NCFs reglement
Knøtter
Full premiering
M/K6-9 Full premiering for hver start
M/K10-12 Full premiering for hver start
M/K13-16 1/3 premiering for hver start og premiering til de tre beste sammenlagt

Tidspunkt for premieutdeling vil bli annonsert av speaker

 

Sekretariat

Fredag I startområdet fra kl. 1600
Lørdag I målområdet, Helgelandsmoen Næringspark
Søndag Røyse skole

 

Startnummer

Utlevering av startnummer skjer i sekretariatet før første start

Klubbvis utdeling av startnummer mot framvisning av kvittering for innbetalt startkontingent

 

Plassering av startnummer

Bakketempo og tempo
1 ryggnummer

Gateritt og fellesstart
2 ryggnummer og målfotonummer på høyre side
Plassering av målfotonummer, på sidesømmen under armen

Samme startnummer benyttes alle dager

 

Innskriving

Innskriving på gateritt og fellesstart

Lister legges ut 30 min før og tas inn 10 min før start for den enkelte klasse

 

Gir- og vektkontroll og brikkesjekk

Det gjennomføres gir- og vektkontroll før start bakketempo og tempo

Stikkprøver på gateritt og fellesstart

Brikkesjekk før bakketempo

Møt opp i god tid!

 

Garderober

Fredag Ringerike Videregående Skole
Lørdag Gymsalen, Hjelp24 NIMI, Helgelandsmoen Næringspark
Søndag Røyse Skole

 

Parkering

Fredag Se kart over Hønefoss sentrum, noen gratis og noen avgiftsbelagte plasser
Lørdag På anvist plass, følg parkeringsvaktens anvisninger
Søndag På anviste plasser rundt Røyse skole, følg parkeringsvaktens anvisninger

 

Servicebiler M/K10-16

Det kjøres nøytral service for alle klasser på fellesstarten

Ønsker og oppsett tas med dommer på lagledermøtet

 

M/K6-9

For ryttere som må ha med voksen på tempo og fellesstart:
voksen kan sykle "følgesykkel" på tempo (bak rytter) og fellesstart (bak feltet).
Ryttere på følgesykkel skal være utstyrt med hjelm!

Vis hensyn til konkurrerende ryttere!

 

Startkontingenter

Knøtter Gratis

M/K6-9 50 kr pr. start

M/K10-16 100 kr pr. start eller 300 kr for alle startene

 

Lisens

Alle må ha gyldig lisens. Ryttere uten aktiv lisens kan løse engangslisens i sekretariatet

Se Norges Cykleforbund for utfyllende informasjon om lisens

 

Tidtakerbrikke

Tidtaking ved hjelp av Emit brikker skal brukes på alle ritt. Ryttere/klubber som ikke har egen Emit brikke må leie dette i sekretarietet. Leie av brikke 100 kr. Brikker som ikke blir returnert faktureres med 1000 kr.
Brikken som brukes skal være identisk til den som er registrert i Forbundet. Ved utlevering av startlister vil hver enkelt klubb få utlevert en liste over de brikkenummer som er registrert for hver enkelt rytter. Det anmodes om at alle klubber sjekker at denne informasjonen er korrekt.
Dersom feil brikkenummer er registrert eller ved manglende brikke, vennligst ta kontakt med sekretariatet.
Brikken festes til gaffelens høyre arm med batteriet nedover (slik at emitlogoen leses opp ned). Dens kal ikke heller mer enn 30 grader fra loddlinjen. Til innfesting benyttes f.eks. strips. det er viktig å ikke bryte løs stripsen etter bruk, da en risikerer å skade brikken. Alternativt festes brikken med borrelås rundt høyre ankel.

 

Vi tar forbehold om feil og endringer i programmet