Servicekjøring i ritt for aldersbestemte

Servicekjøring i ritt for aldersbestemte

I ritt for aldersbestemte ryttere kjøres det kun nøytral service, det vil si at servicebil(ene) hjelper alle ryttere uavhengig av klubb. Men det er forskjellige ting det kan være greit å vite om, både for ryttere og de som kjører servicebil(ene), her har vi samla noe. Regler for service under fellesstart (RS) kan leses i sin helthet på NCF sine sider.

 

Regler for service under fellesstart (RS) på NCF sine nettsider, sykling.no.


I M/K13-16 kan det i følge reglementet settes opp maksimalt 5 biler til hver klasse. For M/K10-12 er det i utgangspunktet ikke tillatt, men dersom noen vil kjøre service i disse klassene blir det gitt dispensasjon på MX-Sport Ringerike PP. Service her blir kjørt etter samme regler som i M/K13-16.

 

I bilen skal det være minimum 2 personer:

1) Sjåfør, denne må ha løst lisens fra NCF for å ha lov til å kjøre servicebil. Sjåføren skal ikke gå ut av bilen under rittet. Lisensen skaffes gjennom den enkeltes sykkelklubb i god tid før ritt. For å få løst lisens må det gjennomgås en kort opplæring og test, denne er nettbasert.

2) Mekaniker, denne sitter på høyre side i bilen og er den som går ut av bilen ved rytter som trenger hjelp.


Servicebilene opptrer som rullerende serviceteam, det vil si at dersom en eller flere ryttere trenger hjelp stopper første bil i servicekøen og hjelper rytteren. Hvis det er mange som trenger hjelp, bør også de neste servicebilene i køen stoppe. Når mekanikeren er tilbake i bilen, kjører servicebilen opp igjen til servicekøen og legger seg bakerst. Det er ikke tillatt å kjøre pace med ryttere bak servicebil for å få dem opp igjen i rittet.


Servicekøen ligger etter dommerbil. Kommissær kan anmode/pålegge servicebiler å plassere seg annerledes dersom dette er hensiktsmessig, slik anmodninger/pålegg skal følges.

 

Det er ulikt fra ritt til ritt om det blir delt ut radioer til servicebilene, dersom det ikke gis ut vil ofte dommer be om mobilnummer, slik at de kan kommunisere med den enkelte servicebil over mobil. Dersom det legges til rette for radiokommunikasjon, som på MX-Sport Ringerike PP, er dette ment som en enveiskommunikasjon fra dommerbil til servicebilene. Servicebil svarer på tiltale, og skal bare unntaksvis ta kontakt med dommer. Informasjonj om dette vil bli gitt på lagledermøtet lørdag.


For at servicebilene skal kunne hjelpe ryttere som har punktert er de avhengige av at alle bidrar med hjul til bruk. Det er opp til mekanikeren å avgjøre når det er nok hjul. Dersom ingen klubber leverer hjul, vil det heller ikke være hjul å gi ut under rittet. Nå som det sykles både med 11-delt og 10-delt girsystem, er det kjekt å ha begge deler i bilen. Hjulene hentes igjen av hjuleier etter rittet. Det er hjuleiers ansvar å merke hjul med navn/klubb/telefonnummer for lettere gjenfinning etterpå.


All service skal gis på høyre side av veibanen, det vil si at ryttere som trenger hjelp skal, om mulig, plassere seg på høyre side og vise tydelig tegn på at de trenger hjelp. Når servicebil stopper bak rytter, skjermes rytter og mekaniker fra forbipasserende trafikk mens service gis.


Hvis rytter ved punktering begynner å ta av hjul, da vil vedkommende raskere være på sykkelen igjen. Dersom servicebil ikke har hjul å gi ut, må rytter vente på oppsamlerbil (kostebil) dersom han/hun ikke kommer seg til målområdet på andre måter.


Biler som skal kjøre service skal ikke være over 1,60 m høye. Dersom kommissær godkjenner høyere biler som servicebiler, skal disse ligge bakerst i servicekøen.

Postet den 12. august 2015 - 9:14 av Marianne Riste.

Kommentarer